Föreläsningar

Alla behöver lite inspiration då och då. Inspiration till en annan tanke eller nytt fokus, lyssna till erfarenhet eller få bekräftat att man är på rätt väg. Jag vill förmedla individuella föreläsningar efter ditt företags önskemål och behov.

Jag föreläser gärna om;

Marknadsföring
Om varumärke, värdeord, positionering och kraften av en vision som alla medarbetare förstår innebörden av.

Försäljning och Värdskap
Om att sälja en känsla mer än bara produkten. Vikten av att sätta kunden i fokus och om hur förtroende ökar försäljningen.

Arbetsglädje och Relationer
Vikten av en relations betydelse, hur den påverkar försäljningen och hur stor del den har av hela företagets fungerande hjul av välmående personal och arbetsglädje.

Kommunikation och Samarbete
Kommunikation är det vi har mest erfarenhet av, ändå är det just det vi tycker är svårast att göra och lära. Om varför kommunikation kräver mer än bara ett tillvägagångssätt och om att våga prata mer till varandra istället för om varandra för att utveckla bättre samarbete, effektivitet och resultat.

Målstyrt Ledarskap
Om varför kommunikation kräver mer än bara ett tillvägagångssätt och om vikten av delaktighet och motivation i processen fram till ett gemensamt mål.

Hälsa
Hur påverkas jag av de olika element som berör mig varje dag. Kost, fysisk aktivitet, sömn och stress. Vad händer i kroppen när vi inte lever i den balans som vi önskar och hur påverkas företaget av personal som inte mår bra.

Våga vara DU
Om din inre kompass, en personlig vision, att våga lyssna mer till sig själv än att påverkas av andra och om att bestämma sig för när en dröm ska bli verklighet.