Föreläsningar

Alla behöver lite inspiration då och då. Inspiration till en annan tanke eller nytt fokus, lyssna till erfarenhet eller få bekräftat att man är på rätt väg. Jag vill förmedla individuella föreläsningar efter ditt företags önskemål och behov.

Jag föreläser gärna om;

Försäljning och Värdskap
Om vem just jag är och hur det påverkar min kommunikation och mina relationer, vad snabbt en positiv attityd kan förändra både en situation och öka arbetsglädjen. Hur en känsla och ett värdskap kan sälja mer än själva produkten och vikten av att sätta kunden i fokus samt om hur förtroende ökar försäljningen.

Arbetsglädje och Samarbete
Egenansvaret och vikten av arbetsglädje, en positiv attityd, sin egna professionella yrkesroll och kommunikation. Vem är jag och hur påverkar det min kommunikation och uppfattning om mig själv till andra. Om att våga prata till varandra istället för om varandra och hur inspirerar vi varandra till utveckling. Om att samarbeta som ett team och hur det skapar positiva resultat, både i arbetsgruppen och till kunden.

Hälsa
Hur påverkas jag av de olika element som berör mig varje dag. Kost, fysisk aktivitet, sömn och stress. Vad händer i kroppen när vi inte lever i den balans som vi önskar och hur påverkas företaget av personal som inte mår bra.

Våga vara DU
Om vem just du är och hur det påverkar din kommunikation till andra, din inre kompass, en personlig vision och om att våga lyssna mer till sig själv än att påverkas av andra. Att medvetengöra sina val för att lättare styra sin egen livsbuss och om att vara stolt över sin egen kropp.

Workshop, kommunikationsövningar och samarbetsövning
Komplettera gärna en föreläsning med efterföljande workshop för att få en större effekt av budskapet. Jag leder processen i syfte om att medarbetarna blir delaktiga i företagets förbättringsmöjligheter.

Jag leder även gärna samarbetsövningar och kommunikationsövningar.