Hälsoinspiratör

Hälsa för mig kommer inifrån och ut och baseras på att både vår psykiska och vårt fysiska välmående ska vara i balans. På arbetsplatsen. I livet.

Idag är vi mer medvetna om vår livsstil och om hur vi mår, både som företagsledare på arbetsplatser och som individer mitt i livet. Ändå är vi många som inte lever som vi lär.

Studier visar att när vi arbetar förebyggande med friskvård på en arbetsplats ökar arbetsglädje, gemenskap och motivation hos medarbetarna. Det minskar sjukskrivningsantalet och dess tillhörande kostnader.

Som Hälsoinspiratör kan jag bland annat vara behjälplig med
– kartläggning över friskgrupp och riskgrupp
– utförande av hälsotest (sömn, stress, kost, fysisk aktivitet)
– föreläsning och seminariegrupper
– konditionstest
– hålla träningspass (funktionell styrka)
– coachande samtal
– målsättning, handlingsplan, stöttning, uppföljning och resultat

Det finns ingen ram eller mall för hur ett företags hälsosatsning eller välmående ska se ut, jag tillsammans med er tittar på hur just ni kan förbättra ert nuläge mot önskat läge.

Kost och näring
Under våren 2024 har jag läst kost och näring via Bergklint Education och kan nu efter avslutad utbildning erbjuda vägledning inom området. Utifrån ditt individuella nuläge kan jag via ett datakostprogram se vad din kropp kanske saknar för näring.  Vad den kanske behöver mer av som vitaminer, fetter, mineraler och fibrer. Om du kanske behöver få i dig mer energi eller fördela om den över dagen. För att förbättra måendet och stärka matspjälkningens funktion.

Vill du ser vi även över livshjulet generellt som omfattas av fysisk aktivitet, sömn och stress. Detta kan även påverka hur vår kropp tar upp vår näring.

Jag kommer inte att vägleda mot viktförändring utan mot att förbättra intaget av näring för hållbart mående <3