Fruktobar

Hälsoinspiratör

Idag är vi mer medvetna om vår livsstil och om hur vi mår, både på arbetsplatser som företagsledare och som individer mitt i livet. Ändå är vi många som inte lever som vi lär.

Studier visar att genom att arbeta förebyggande med friskvård på en arbetsplats ökar arbetsglädje, gemenskap och motivation hos medarbetarna. Det minskar sjukskrivningsantalet och dess tillhörande kostnader.

Som Hälsoinspiratör kan jag bland annat vara behjälplig med
– kartläggning över friskgrupp och riskgrupp
– utförande av hälsotest (sömn, stress, kost, fysisk aktivitet)
– föreläsning och seminariegrupper
– konditionstest
– hålla träningspass (funktionell styrka)
– coachande samtal
– målsättning, handlingsplan, stöttning, uppföljning och resultat

Det finns ingen ram eller mall för hur ett företags hälsosatsning eller välmående ska se ut, jag tillsammans med er tittar på hur just ni kan förbättra ert nuläge mot önskat läge.

”Du har gjort ett mycket bra arbete som var intressant att läsa. Du visar att du är mycket väl insatt i frågorna och att du har ett stort intresse. Dina svar är kloka, bra och välformulerade vilket gör arbetet lätt att läsa och ta till sig”.
Kristine Arhage, kursansvarig lärare
Bergklint Education